Dengan DHL anda boleh hantar dari mana ke mana sahaja

Dengan DHL anda boleh hantar dari mana ke mana sahaja

Menurut email yang dapat dari DHL pada hari ini, anda boleh hantar barang dari mana ke mana sahaja. Contohnya anda dari Malaysia dan barang yang anda hendak hantar dari Jepun (supplier anda) ke Amerika Syarikat (pembeli anda). Barang yang anda nak hantar itu tidak...